StartMassageHälsoanalys  Reconnecting Healing    ,PriserKontakt

Prislista  
Klassisk helkroppsmassage 570 kr   Tid 60 minuter
Klassisk delmassage 420 kr   Tid 40 minuter
Taktil massage 550 kr   Tid 60 minuter
Manuellt lymfdränage
Enl. Emil Wodders princip 
570 kr
Tid 40 minuter – 90 minuter
Reconnecting  333 eur
Reconnecting healing
Utbildad av Erik Pearl 
650 kr
Tid 60 minuter – 90 minuter
Hälsoanalys 850 kr   Tid ca 90 minuter
Hälsoanalys återbesök 600 kr
Torrblodsanalys, Blodtryck, tungmetallstest, syra/basbalans,
Hb, combur 7, irisdiagnostik, zink och jodtest.
 
Återbesök torrblodsanalys och de prov som kan behövas tas om.

 

 

 

 

 

.